УВАЖАЕМИ СЕДМОКЛАСНИЦИ, УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ

Уведомяваме Ви, че документи за приемане на ученици в VІІІ клас ще се подават в периода 16 – 22 юни 2017 г. Подаването на заявление за участие в първи етап на класиране е еднократно и може да бъде извършено по един от два възможни начина, а именно:

1. Подаване на заявление за класиране по електронен път:
Осъществява се на следните адреси: https://priem.mon.bg или https://7klas.mon.bg. Входът в системата е с входящ номер и код за достъп, налични в служебните бележки на учениците, които те са получили от съответните училища. При избиране на професионална паралелка задължително се прикачва сканирано в PDF формат медицинско свидетелство /файлът трябва да е не по-голям от 2 MB/, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика. Без него желанието за професионална паралелка няма да бъде отчетено при класирането.
2. Подаване на заявление на хартиен носител:
В община Нова Загора се извършва в училище-гнездо:
Начално училище „Св. Паисий Хилендарски”

Работното време ще бъде, както следва:
– на 16, 19, 20, 21 и 22 юни 2017 г. – от 8.00 ч. до 18.00 ч.;
– на 17 юни /събота/ – от 9.00 ч. до 13.00 ч.

При подаване на заявление в училището – гнездо е задължително да присъства родител/настойник на ученика.

В заявлението ученикът подрежда желанията си по реда на предпочитание.

Документите, които следва да се подадат, са:
– заявление за участие в класиране по образец с подредени желания;
– копие на свидетелство за завършено основно образование;
– копие от служебна бележка за резултатите от положените изпити от НВО;
– копие от медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика – за кандидатстващите за специалности от професии /независимо на кое място в заявлението е посочена професионална паралелка/.
Заявлението се предоставя в училището, в което се подават документите. Заедно с копията се носят и оригиналите на свидетелството, служебната бележка и медицинското.

Резултатите от първи етап на класирането ще бъдат обявени до 27.06.2017 г.

Записването ще се извършва в училището, в което ученикът е приет, в срок от 28.06.2017 г. до 30.06.2017 г. включително. В същия срок може да се подаде заявление за участие във втори етап на класиране, без да се променят и пренареждат желанията.

Във втори етап на класиране участват кандидатите, които:
– не са приети на първи етап – те участват, без да подават заявление за втори етап;
– са приети по второ или следващо желание, но не са се записали – в този случай заявлението за участие във втори етап на класиране се подава в училището, в което ученикът е приет.
Учениците, участвали във втория етап на класиране, се класират на мястото си от първия етап или на по-предно свое желание. След обявяване на резултатите класираните ученици следва да се запишат в училището или губят мястото, на което са класирани.

В третия етап на класиране участват ученици, които не са приети или не са кандидатствали до момента. За участие в третия етап се подава заявление, в което се подреждат желанията за обявените свободни места в паралелки.

При записване в училището се подава заявление до директора, оригинал на свидетелството за завършено основно образование и оригинал на медицинското свидетелство /за прием в професионална паралелка.

Категории: Новини