Ученическият съвет (УС) е организация, създадена от нас – учениците, с основна цел да се грижи за интересите ни.

Ученическият съвет е място, където всяко мнение се чува и всяка идея се цени. Ние сме мост между учениците и училищното ръководство, като се стремим да представляваме интересите на всички ученици. Нашата цел е да създадем среда, в която всеки ученик да се чувства включен, уважаван и мотивиран да учи и да расте.

СЪСТАВ НА УС / МАНДАТ 2023/2024

Дария Радостинова Миткова – 11б клас / председател на УС /

Денислав Светлославов Георгиев – 8а клас / зам. председател на УС /

Елеонора Едрева Едрева – 8в клас / зам. председател на УС /

Даная Динкова Петрова – 9б клас / протоколчик на УС /

Венелин Веселинов Гичев – 9а клас / финансист на УС /

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪСТАВ / МАНДАТ 2023/2024

Анна Господинова Тенева

Валентина Иванова Петрова

Десислава Маринова Манева

Живко Петров Стоянов

Тамара Венелинова Николова