инж. Петя Русева  – Директор ПГТТ

Недялка Русева – Заместник директор, учебна дейност

Десислава Манева – училищен психолог

Анна Тенева – Български език и литература, Английски език

Иван  Иванов – Български език и литература

Евгения  Петкова – Руски език, Български език и литература, Изобразително изкуство

Траяна  Андреева – Математика

Камелия Илиева – Физика и астрономия, Математика

инж. Тамара Николова – ИТ, Икономика, Предприемачество, Здравословни и безопасни условия на труд

Мария Калоянова – Английски език

Тянка  Стоянова – История и цивилизации, География и икономика

Валентина  Петрова – Философия, География и икономика, Гражданско образование

Бонка Тодорова – Физика и астрономия, Химия и опазване на околната среда и Биология и здравно образование

Пантелей  Енчев – Физическо възпитание и спорт

Живко Стоянов – Физическо възпитание и спорт

инж. Петя Димитрова – теоретично обучение, спец. „Приложно програмиране“

инж. Преслава Николова – практическо обучение, спец. „Приложно програмиране“

Мирослав Ангелов – практическо обучение, спец. „Приложно програмиране“

инж. Зорница  Цонева – теоретично обучение, спец. „Компютърна техника и технологии“

инж. Даниела  Вълчева – теоретично обучение, спец. „Компютърна техника и технологии“

инж. Катя   Недева – практическо обучение, спец. „Компютърна техника и технологии“

инж. Силвана  Иванова-Димитрова – практическо обучение, спец. „Компютърна техника и технологии“

инж. Дарина  Петрова – теоретично обучение, спец. „Електрообзавеждане на производството“

Апостол  Проданов  – практическо обучение, спец. „Електрообзавеждане на производството“