Педагогически персонал

Станка Георгиева  – Директор ПГТТ

инж. Желязка  Иванова – Заместник-директор, учебна дейност

Иван  Иванов – Български език и литература

Евгения  Петкова – Руски език, Български език и литература, Изобразително изкуство

Траяна  Андреева – Математика

инж. Тамара Николова – ИТ, Икономика, Предприемачество, Здравословни и безопасни условия на труд, Техническо чертане

Мария Калоянова – Английски език

Павлина  Марчева – Български език и литература, История и цивилизация и Английски език

Тянка  Стоянова – География и икономика, История и цивилизация, Гражданско образование

Валентина  Петрова – цикъл Философия, педагогически съветник

Бонка Тодорова – Физика и астрономия, Химия и опазване на околната среда и Биология и здравно образование

Пантелей  Енчев – Физическа култура и спорт

инж. Преслава Николова – практическо обучение Приложно програмиране

инж. Зорница  Цонева – теоретично обучение Компютърна техника и технологии

инж. Даниела  Вълчева – теоретично обучение Компютърна техника и технологии

инж. Катя   Недева – практическо обучение  Компютърна техника и технологии

инж. Силвана  Иванова-Димитрова – практическо обучение  Компютърна техника и технологии

инж. Дарина  Петрова – теоретично обучение Електрообзавеждане на производството

Апостол  Проданов  – практическо обучение Електрообзавеждане на производството