Проект „Ученически практики – 2“

Проект BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“ Дейност 1. Подкрепа за практическото обучение на учениците, навършили 16 години от училищата, осъществяващи професионална подготовка чрез допълнителни практики в реална работна среда Основна цел:Повишаване на ефективността от партньорствата между училищата, осъществяващи професионална подготовка и работодателите за подобряване на практическите умения на учениците в съответствие със специфичните Прочетете повече…

150 години от гибелта на Васил Левски

По случай 150 години от гибелта на Апостола на свободата Васил Левски, клуб „Млади възрожденци“ на ПГТТ „Атанас Димитров“ гр. Нова Загора изиграха театрална сценка „Левски пред турския съд“ с ръководители г-н Иван Иванов и г-жа Тянка Стоянова. Нека пазим историята и я предаваме от поколение на поколение. Браво момичета Прочетете повече…

❤️ 14 февруари в ПГТТ „Атанас Димитров“ ❤️

На деня на любовта, заредени с усмивки и топли сърца! На 14 февруари учениците от ПГТТ „Атанас Димитров“ ги очакваха изненади и незабравими преживявания! Сред програмата, подготвена по случай празника, бяха включени: След проведено едноседмично проучване сред учениците на ПГТТ „Атанас Димитров“ гр. Нова Загора във връзка с отбелязването на Прочетете повече…

Стипендии

Документи за стипендии – информация Заявления за стипендии за втория срок на учебната 2023/2024 година, чрез класните ръководители, се приемат както следва: В срок до 15:00 часа на 12.02.2024 год.: За постигнати образователни резултати; В срок до 15:00 часа на 19.02.2024 год.: За подпомагане на достъпа и предотвратяване на отпадането. Изискваните документи за Прочетете повече…

Документи за стипендии – информация

Документи за стипендии за II-я учебен срок на учебната 2022/2023 година чрез класните ръководители се приемат: -за стипендия за постигнати образователни резултати до 15 ч. на 10.02.2023 год. -за стипендия за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането до 15 ч. на 15.02.2023 г. (документите, предоставящи информация за Прочетете повече…