Резултати от ЗДИППК

Всички зрелостници лично могат да се запознаят със своите оценени изпитни работи срещу документ за самоличност в присъствието на председателя на комисията за придобиване на професионална квалификация, определен с заповед РД 06-342/20.01.2023 г. от директора на ПГТТ „Атанас Димитров“ – гр. Нова Загора. Къде мога да проверя своя резултат? В Прочетете повече…

Абитуриентите плащат сами здравните си вноски

Абитуриентите плащат сами здравните си вноски Абитуриенти, завършвате скоро средното си образование и НАП напомня за вашите здравноосигурителни задължения! От началото на юли до момента на започване на работа или до стартиране на редовно обучение в университет трябва сами да внасяте здравните си осигуровки.  Какво трябва да направите? – Подавате Прочетете повече…