Подаване на заявления за записване в СФО за учебната 2023/2024 година

Срокът за подаване на заявления за записване в самостоятелна форма на обучение за учебната 2023/2024 година е 05.09.2023г до 12:00ч. Заявленията се подават в канцеларията на гимназията. *При преминаване в самостоятелна форма на обучение ученикът задължително предоставяактуална собствена снимка за документи, за изготвяне на личен картон за самостоятелна форма на Прочетете повече…