Възпитаниците на ПГТТ‘‘Атанас Димитров“ отбелязаха Деня на земята-22 април, като поставиха къщички за птици в двора на своята гимназия. Инициативата е на ученици от доброволческите клубове: „Подай ръка“, клуб „Уницеф“ и клуб „Морал, Етика и Гражданско Образование“ с ръководители г-жа Валентина Петрова и инж. Дарина Петрова. Целта на това мероприятие е формиране на екологична култура и отношение към глобалните проблеми на човечеството и опазването на околната среда. По време на акцията бяха поставени къщички за птици, както и символична стена с позитивни послания от всеки отделен клас на нашата гимназия.

Категории: Новини