Поради усложнената метеорологична обстановка от 11.01. до 13.01.17 г. включително учебните занятия ще започват от 8:30 часа при следния график на часовете:

час    от    до
1. 8:30  – 9:00
2. 9:10  – 9:40
3. 9:50 –  10:20
4. 10:40  – 11:10
5. 11:20  – 11:50
6. 12:00  – 12:30
7. 12:40  – 13:10

Категории: Новини