СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

На 12.10.2022г. от 14:30 ч. в учителската стая ще се проведе общо събрание на ПГТТ „Атанас Димитров“ – гр. Нова Загора.

ДНЕВЕН РЕД НА СЪБРАНИЕТО:

1) Финансов отчет
2) Обсъждане на възникнали други въпроси.

Категории: Новини