60 ГОДИНИ ПГТТ "АТАНАС ДИМИТРОВ"

През 2023 нашето любимо училище празнува своите 60-години съществуване
60-години, през които сме градили стремежът към познание да бъде състояние и потребност на духа!
Поднасяме своята признателност към тези, които са поставили началото.
Към хората, направили първата копка.
Към хората, създали първите лаборатории.
Към тези, които са вградили в ПГТТ "Атанас Димитров" мечтите си.
Към тях, вярващите в идния ден и идните поколения.
Поводът ни се превръща в личен за всички учители, ученици и родители.
През всичките тези години ние се стремим да създаваме и отстояваме еталон за висок професионализъм.