Информация за учебните занятия от 11.01.2017 година

Поради усложнената метеорологична обстановка от 11.01. до 13.01.17 г. включително учебните занятия ще започват от 8:30 часа при следния график на часовете: час    от    до 1. 8:30  – 9:00 2. 9:10  – 9:40 3. 9:50 –  10:20 4. 10:40  – 11:10 5. 11:20  – 11:50 6. 12:00  – Прочетете повече…

Неучебен ден – 10.01.2017г

Със заповед № РД-12-12/09.01.2017 г.  Кметът на Община Нова Загора обявява 10 януари 2017 r. за неучебен ден. за всички училища на територията на община Нова Загора. Учебните занятия се възстановяват от 11 януари 2017 г. по утвърденото седмично разписание .

Неучебен ден -9.01.2017 г.

Със заповед №РД – 12-10/06.01. 2017 г   кмета на община Нова Загора  се определя 9.01.2017 г. за неучебен ден за училищата в община Нова Загора. Учебните занятия се възстановяват от 10 януари 2017 г. по утвърденото седмично разписание .

20 ноември – Световен ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия

От 2005 г. с решение на общото събрание на ООН всяка трета неделя от месец ноември  се отбелязва  световният ден за възпоменание на жертвите от ПТП. Справка за пътнотранспортния травматизъм за 2016 година. Да почетем памет на загиналите. В името на живота и здравето да бъдем разумни и да променим поведението си като Прочетете повече…

Покана

Във връзка с влезлия в сила Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, ДВ. бр. 75 от 27.09.2016 г., започва процедурата за създаване на Обществен съвет в училището. Каним всички родители на 30.11.2016 г. от 17,30 ч.  за провеждане на среща с родителите при Прочетете повече…