20 ноември – Световен ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия

От 2005 г. с решение на общото събрание на ООН всяка трета неделя от месец ноември  се отбелязва  световният ден за възпоменание на жертвите от ПТП. Справка за пътнотранспортния травматизъм за 2016 година. Да почетем памет на загиналите. В името на живота и здравето да бъдем разумни и да променим поведението си като Прочетете повече…

Покана

Във връзка с влезлия в сила Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, ДВ. бр. 75 от 27.09.2016 г., започва процедурата за създаване на Обществен съвет в училището. Каним всички родители на 30.11.2016 г. от 17,30 ч.  за провеждане на среща с родителите при Прочетете повече…