Бюджет

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ КЪМ 31.12.2022г.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ КЪМ 30.09.2022г.

ОТЧЕТ за второ тримесечие на 2022г.

ОТЧЕТ за първо тримесечие на 2022г.

БЮДЖЕТ за 2022г.

ГОДИШЕН ОТЧЕТ за 2021

ОТЧЕТ за трето тримесечие на 2021г.

ОТЧЕТ за второ тримесечие на 2021г.

ОТЧЕТ за първо тримесечие на 2021г.

БЮДЖЕТ за 2021г.

ГОДИШЕН ОТЧЕТ за 2020

ОТЧЕТ на трето тримесечие на 2020г.

ОТЧЕТ на второ тримесечие на 2020г.

ОТЧЕТ на първо тримесечие 2020г.

БЮДЖЕТ за 2020г.

ГОДИШЕН ОТЧЕТ за 2019

ОТЧЕТ за III тримесечие на 2019 година

ОТЧЕТ за I тримесечие на 2019 година

Бюджет 2019

ГОДИШЕН ОТЧЕТ за 2018 година

ОТЧЕТ на III тримесечие на 2018 година

ОТЧЕТ за II тримесечие на 2018 година

Бюджет 2018

ГОДИШЕН ОТЧЕТ за 2017 година

ОТЧЕТ за изпълнение на бюджета за третото тримесечие на 2017 година

ОТЧЕТ за изпълнението на бюджета за четвъртото тримесечие на 2016 година

ОТЧЕТ за изпълнението на бюджета за третото тримесечие на 2016 година