ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ КЪМ 31.03.2024г.
БЮДЖЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ПО ПАРАГРАФИ НА ПГТТ „АТАНАС ДИМИТРОВ” гр. НОВА ЗАГОРА за 2024 год.
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ КЪМ 31.12.2023г.
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ КЪМ 31.03.2023г.
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ КЪМ 31.12.2022г.
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ КЪМ 30.09.2022г.
ОТЧЕТ за второ тримесечие на 2022г.
ОТЧЕТ за първо тримесечие на 2022г.
БЮДЖЕТ за 2022г.
ГОДИШЕН ОТЧЕТ за 2021
ОТЧЕТ за трето тримесечие на 2021г.
ОТЧЕТ за второ тримесечие на 2021г.
ОТЧЕТ за първо тримесечие на 2021г.
БЮДЖЕТ за 2021г.
ГОДИШЕН ОТЧЕТ за 2020
ОТЧЕТ на трето тримесечие на 2020г.
ОТЧЕТ на второ тримесечие на 2020г.
ОТЧЕТ на първо тримесечие 2020г.
БЮДЖЕТ за 2020г.
ГОДИШЕН ОТЧЕТ за 2019
ОТЧЕТ за III тримесечие на 2019 година
ОТЧЕТ за I тримесечие на 2019 година
Бюджет 2019
ГОДИШЕН ОТЧЕТ за 2018 година
ОТЧЕТ на III тримесечие на 2018 година
ОТЧЕТ за II тримесечие на 2018 година
Бюджет 2018
ГОДИШЕН ОТЧЕТ за 2017 година
ОТЧЕТ за изпълнение на бюджета за третото тримесечие на 2017 година
ОТЧЕТ за изпълнението на бюджета за четвъртото тримесечие на 2016 година
ОТЧЕТ за изпълнението на бюджета за третото тримесечие на 2016 година