График на учебния процес
Начало на учебната година: 15.09.2020 г.

Първи учебен срок: 15.09.2020 г. – 29.01.2021 г.
Втори учебен срок: 04.02.2021 г. – 30.06.2021 г.

Ваканции за учебната 2020 – 2021 година, с изключение на лятната ваканция
30.10.2020 г. – 02.11.2020 г. – есенна
24.12.2020 г. – 03.01.2021 г. – Коледна
01.02.2021 г. – 03.02.2021 г. – междусрочна
03.04.2021 г. – 11.04.2021 г. – пролетна за I – XI клас
08.04.2021 г. – 11.04.2021 г. – пролетна за XII клас
Неучебни дни:
19.05.2021г. – ДЗИ по БЕЛ
21.05.2021 г. – Втори ДЗИ

16.06.2021 г. – НВО по БЕЛ за VII и X клас
18.06.2021 г. – НВО по Математика за VII и X клас

Начало на учебните занятия: 08.00 часа
Продължителност на учебния час  – 45 минути
На основание чл. 14, ал.5 от Наредба №4 от 30 ноември 2015 година за учебния план по учебен предмет Физическо възпитание и спорт се възлага един допълнителен час, който се провежда под формата на модули извън седмичното разписание.