ОБЩО СЪБРАНИЕ 13.06.2024г.

До Членовете на ОС към ПГТТ „Атанас Димитров” гр. Нова Загора  П  О  К  А  Н  А за участие в общо събрание на колектива на ПГТТ „Атанас Димитров“ гр. Нова Загора УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ, С настоящата покана ПГТТ “Атанас Димитров”, представлявано от инж. Петя Илиева Русева – Директор, Прочетете повече…

До 25 август абитуриентите, които не са започнали работа, трябва да декларират и платят сами здравните си вноски за юли 2024 година.

До 25 август абитуриентите, които не са започнали работа, трябва да декларират и платят сами здравните си вноски за юли 2024 година. За целта е необходимо те да:Подадат в НАП Декларация образец 7 – за възникване на задължение за внасяне на здравноосигурителните вноскиНаправят първата си здравна вноска (37,32 лв./месец) Всичко Прочетете повече…

НП „Заедно в изкуствата и спорта“ за учебната 2024/2025 година

Във връзка с кандидатстването по НП „Заедно в изкуствата и спорта“на МОН, ПГТТ „Атанас Димитров“, гр. Нова Загора обявява, че търсивъншни специалисти, които да водят групи през учебната 2024/2025година, както следва: Модул „Изкуства“ – Модул „Спорт“– Вид спорт  – волейбол, юноши VIII – X клас 1 (един)специалист;– Вид спорт – Прочетете повече…