До 25 август абитуриентите, които не са започнали работа, трябва да декларират и платят сами здравните си вноски за юли 2024 година.

До 25 август абитуриентите, които не са започнали работа, трябва да декларират и платят сами здравните си вноски за юли 2024 година. За целта е необходимо те да:Подадат в НАП Декларация образец 7 – за възникване на задължение за внасяне на здравноосигурителните вноскиНаправят първата си здравна вноска (37,32 лв./месец) Всичко Прочетете повече…