Културните институции като образователна среда

На 31 март и 01 и 02 април ученици от ХБ клас, с кл. ръководител Тянка Стоянова и членовете на клуб „Забавна електроника“ от VIIIВ и IХВ , с ръководител инж. Дарина Петрова участваха в реализирането на дейности по НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Културните институции като образователна Прочетете повече…