РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, С настоящата покана ПГТТ “Атанас Димитров”, представлявано от инж. Петя Илиева Русева – Директор, Ви кани да присъствате на родителска среща за 8-клас. Родителската среща ще се проведе в сградата на училището на адрес ул. Г. Бенковски 1А на 11.09.2023г. от 18:00 ч. Моля, потвърдете присъствието си на Прочетете повече…